Vetovoimalan sadonkorjuu

Päivitetty: 15. loka 2020

Kolme vuotinen yhteistyö huipentui Vetovoimaisesti yhdessä -päättöseminaariin 25.9.2020. Verkkovälitteiseen seminaariin osallistui yli 200 ohjausalan ammattilaista. Hyviä käytänteitä erityisen tuen poluille oli teemana ajankohtainen ja koskettaa toimijoita yli organisaatiorajojen. Ilahduimme siitä, että väkeä oli kaikilta koulutusasteilta ympäri Suomen. Yhteistä keskustelua käytiin ura- ja opinto-ohjauksen kohdistuspisteistä tutkijayliopettaja Jaakko Helanderin johdolla ja verkostotyön merkityksestä toimintakykyajattelun viitekehyksessä tutkijatohtori Irene Rämän kanssa. Lisäksi esittelyssä oli Vetovoimalan valmistelema hakeutumisvaiheen toimintamalli tukea tarvitsevan ohjaukseen.


"Osa-alueet olivat mielenkiintoisia ja lähellä arkityötä."

"Aamupäivän puhujat olivat mielenkiintoisia ja ajatuksia herättäviä, aikataulutus ja toteutus toteutuivat mielestäni hyvin."


Päivä huipentui kokemusasiantuntija Anna-Reeta Pakarisen puheenvuoroon. Oli ilo järjestää monipuolista ja mielenkiintoista päivää osallistujille. Päivässä tutuksi tuli myös Vetovoimalan aikaansaannokset, jotka seuraavaksi lyhyesti esittelemme:


”Huikea kokonaisuus koko Vetovoimala!”

”Erinomainen oli kokemusasiantuntijan puheenvuoro loppupuolella. Hänelle iso kiitos rohkeudesta!”

Vetovoima kasvaa yhteistyöllä


Hyvät havainnot ja kokemukset hankkeen ajalta on koottu Vetovoima kasvaa yhteistyöllä –artikkelijulkaisuun, jonka on toimittanut Vetovoimalan oma projektityöntekijä Heidi Alatalo. Artikkelijulkaisussa tutustutaan yksityiskohtaisemmin toimiviin ohjauskäytäntöihin, jotka muodostavat Vetovoimalan ohjausmallille pohjan. Ideat kirjoitustyöhön nousivat alueellista yhteistyöfoorumeista sekä Vetovoimalan pilotoinneista. Tarkastelussa ovat kohtaamisen taito, vertaisryhmäohjaaminen, toimintakykyajattelu tuen tarpeen tunnistamisessa, tiedon siirron käytänteet ja nivelvaiheen yhteistyö sekä opinto- ja urasuunnittelun erityiskysymykset toisella asteella.


Toimintakykyajattelu perusopetuksen ja toisen asteen välisessä tiedonsiirrossa


Vetovoimalan yhtenä tavoitteena oli selvittää toimintakykyyn perustuvaan tiedonsiirron merkitystä nivelvaiheessa onnistuneiden siirtymien varmistamiseksi. Tutkijana selvityksessä toimi Irene Rämä. Seminaarissa julkaistiin Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen kanssa yhteistyössä toteutettu selvitys Toimintakykyajattelu perusopetuksen ja toisen asteen välisessä tiedonsiirrossa. Tutkimus kohdistui nuoren toimintakyvyn kuvaamiseen ja siihen, kuinka työkalujen (Toimintakykyarvio.fi ja Ruori) tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää tuen tarpeen tunnistamisessa ja kohdentamisessa sekä opintopolun suunnittelussa (HOJKS & HOKS).


Kävi ilmi, että vahvuudet ja haasteet näyttäytyvät vaativassa erityisessä tuessa hyvin erilaisina, jonka vuoksi nuoren tilannetta ja ohjauksellisiin tarpeisiin vastaamista tulee tarkastella yksilöllisesti. Keskeistä olikin kokonaisvaltaisen tiedon hankkiminen ja tiedon siirtäminen. Näiden yksilöllisten tekijöiden lisäksi ympäristö vaikuttaa yksilön toimintaan eri toimintaympäristöissä. Tuen määrän ja muodon muuttuminen toiselle asteelle siirryttäessä askarrutti huoltajia, vaikka se saattoikin olla edellytys itsenäisempään elämään.

Vetovoimala-kortit


Kortit kehitettiin konkretisoimaan toimintakykyajattelua ohjaustilanteissa. Vetovoimala-kortit sisältävät kuvakorttipakan ja menetelmäkorttipakan. Kuvakorttipakan kortit tarjoavat laajan visualisoinnin ohjaustilanteisiin ja arjen tilanteisiin, joita oppilaat kohtaavat. Menetelmäkorteista löytyykin ”kättä pidempää” muun muassa oppimiseen, arjen tukemiseen, elämänhallintaan tai toiminnanohjaukseen. Vetovoimala kortit ovat yhteensopivia Toimintakykyarvio.fi ja Ruori työkalujen kanssa.


Mikäli haluat tilata materiaalia, niin otathan yhteyttä:

Ella Pelkonen (ryhmätilaukset)

ella.pelkonen@luovi.fi / 040 319 3569

Anna-Kaisa Puusaari (yksittäiset tilaukset)

anna-kaisa.puusaari@valteri.fi / 050 525 4436

Suuri kiitos osallistujille ja tavataan taas ohjauksen kentällä!


Ninni Sormunen opintoneuvoja Ammattiopisto Luovi

Anna-Kaisa Puusaari projektipäällikkö Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

"Eniten tarvitsemme elämässä ihmistä, joka rohkaisee meitä tekemään sen, minkä osaamme."
- Ralph Waldo Emerson