Työelämässä tarvittavat taidot

Päivitetty: 12. huhti 2019

Työelämään siirtyminen on monelle nuorelle mahtava kokemus omasta pystyvyydestä. Työelämän sosiaaliset kontaktit ja päivärytmi ovat keskeisiä toimintakykyä ylläpitäviä tekijöitä. Oppiminen ei pääty toisen asteen opintoihin, vaan työelämässä opitaan oman työpaikan ammattitehtäviä. Työpaikalla jokaisella on sovitut tehtävät, jotka tulee tehdä. Tärkeä taito onkin osata kysyä, jos vastaan tulee tehtävä tai tunne, ettei osaa. Kaikkea ei tarvitse osata valmiiksi, vaan työelämätaitoja opitaan yhdessä työtä tehden ja uusia taitoja käytännössä harjoitellen.

Sosiaaliset taidot mahdollistavat työyhteisön jäsenyyteen kiinnittymistä ja joukkoon kuulumista. Työkavereiden tervehtiminen aamulla ja töistä poislähtiessä ovat kohteliasta ja sivistynyttä käytöstä. Koulupolun varrella opitut “kiitos, anteeksi ja ole hyvä” kuuluvat työikäisenkin sanavarastoon ja käytöstapoihin. Rehellisyys on hyve työpaikallakin. Jos jotain menee rikki, siitä tulee kertoa.


Aikataulujen noudattaminen on työn sujuvuustekijä ja kuuluu noudatettaviin sääntöihin. Kun töihin saavutaan ajoissa, ei työnantajalle herää huolta. Kahvitauot ja ruokatauot kuuluvat työpäivän kulkuun sovitun mittaisina. Töistä saa lähteä määräaikana ja siitä poikkeamista varten on kysyttävä lupa. Työpaikalla voi työskennellä henkilöitä, joilla on johtajan tai asiantuntijatehtävän vuoksi erilaiset työajat, eivätkä he siitä syystä ole samanlaisessa aikataulurytmissä.


Tulevaisuuden työelämätaitoja ovat muun muassa luovuus, joustavuus, muutoksen sietokyky ja ryhmätyötaidot. Vaikka työpaikalla on totuttu tiettyihin rutiineihin, jotka tekevät työn tekemisestä sujuvaa, on rutiineja joskus tarpeen muuttaa. Muutoksia täytyy opetella sietämään töissä ja muuttaa omia toimintatapoja muutoksen mukana. Tässäkin kirjoituksessa ryhmä auttoi; kiitos vetovoimaiset Heidi, Anna-Kaisa ja Jaana!


Olisikohan tässä keskeisimmät työelämässä tarvittavat taidot? Jos näin on, niin miten näitä taitoja harjoitellaan perusopetuksessa ja toisella asteella? Työelämätaidot muuttuvat työelämän muutoksessa ja sen vuoksi kiinteä yhteys työelämään tulee olla koulutuksen kaikissa vaiheissa. Työelämätaidot kehittyvät parhaiten yhdessä töitä tehden, uusiin tilanteisiin törmäämällä ja ongelmia yhdessä ratkoen. Työelämätaitojen ohjauksen näkökulmasta on tarpeen myös kysyä: ovatko työelämätaidot hallussa myös muilla työntekijöillä kuin vaativan erityisen tuen opiskelijastatuksella työelämään tulleilla? ;-)Vetovoimaisena vierellä,

Sanna Komu

ohjaava opettaja

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

"Eniten tarvitsemme elämässä ihmistä, joka rohkaisee meitä tekemään sen, minkä osaamme."
- Ralph Waldo Emerson