Stadin ammattiopisto jatkuvassa haussa


Osana ammatillisten oppilaitosten uudistusta, koulutuksiin haku on muuttunut ympärivuotiseksi. Myös Stadin ammattiopiston vapaita paikkoja voi hakea siinä vaiheessa, kun se itselle tulee ajankohtaiseksi. Läpi vuoden voi hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa, erikoisammattitutkintoa tai VALMA-koulutusta. Ainoastaan oppisopimuskoulutuksiin on erillinen hakuväylä. Yhteishaussa Stadin ammattiopistoon hakevat peruskoulunsa päättävät, ylioppilaat ja muut ilman toisen asteen tutkintoa olevat. Kaikki muut hakevat jatkuvassa haussa, eli esimerkiksi he, kenellä on jo aiempi tutkinto tai työssä hankittua osaamista.


Kuvassa Stadin ammattiopiston apulaisrehtori Annukka Sorjonen esittelee jatkuvan haun mallia.

Stadin ammattiopiston jatkuvan haun päiviä järjestetään keskimäärin kerran kuussa. Kaikki tutkinnot eivät ole joka kerta haussa, vaan tilanne elää sen mukaan, miten paikkoja vapautuu. Lista haussa olevista tutkinnoista päivittyy noin viikkoa ennen jokaista ohjaus- ja hakupäivää Stadin ammattiopiston Internet-sivuille. Esimerkiksi nyt loka-marraskuun jatkuvassa haussa on avoinna paikkoja 11 eri perustutkintoon, joista voi valmistua 18 eri ammattiin, sekä Valma-koulutukseen.


Hakijat ovat olleet yleisesti hyvin tyytyväisiä hakuprosessiin, joka toki vaatii hieman itseohjautuvuutta sekä paikan päälle tulemista. Monet ovat olleet iloisia siitä, että jatkuva haku on henkilökohtainen. Hakuprosessi alkaa hakijoiden yhteisellä infolla, jonka jälkeen hakijat jalkautuvat juhlasaliin alakohtaisiin haastatteluihin. Haastattelijoina toimivat niin opinto-ohjaajat, tutkintojen opettajat kuin S2-opettajat. Mikäli tarvetta ilmenee, hakija tekee vielä suomen kielen sekä matematiikan opiskeluvalmiuksia kartoittavat tehtävät. Mahdollisesta valinnasta ilmoitetaan hakijalle viimeistään kolmen viikon kuluessa joko sähköpostitse, tekstiviestitse tai soittamalla. Opinnot alkavat sen jälkeen joustavasti; jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.Kuvassa syyskuun jatkuvaan hakuun osallistuneet Arezu Mohbbi (vasemmalla) ja Ali Al-Sarraj.

VALMA-koulutukseen hakeneet Arezzu Mohbbi Iranista ja Ali Al-Sarraj Syyriasta kertoivat olevansa tyytyväisiä hakukokemukseen. Ali oli kuullut VALMA-koulutuksesta lähipiiriltään, joista osa on jo mukana VALMA-koulutuksessa. Alin suomen kielen kurssi oli päättynyt, ja nyt hän haluaisi jatkaa suomen kielen opiskelua, jotta pääsisi opiskelemaan kokin ammattiin.

Arezzu puolestaan on hakenut ammatillisiin tutkintoihin aiemminkin, mutta hänen suomen kielen taitonsa vuoksi paikka on jäänyt saamatta. Hän on asunut Suomessa 7 vuotta, käynyt kielikursseja ja muita lyhyitä kursseja sekä ollut hotellissa työharjoittelussa. Hän haluaisi valmistua ravintola-alan ammattiin ja perustaa oman kahvilan, mutta kokee, että ulkomaalaisena ja vieraskielisenä ammattikoulutukseen on vaikea päästä. Hänen tyttärensä opiskelee VALMA-koulutuksessa Stadin ammattiopistossa ja on pitänyt opiskelusta todella paljon. Tyttärensä kannustamana Arezzu osallistui hakupäivään, ja oli iloinen siitä, että hakuprosessi oli henkilökohtainen ja sisälsi haastattelun. Haku jäi hänen mieleensä todella positiivisena kokemuksena.


Vetovoimaisia hakupäiviä toteuttamassa


Ami Toikka

Opettaja, Avoimet opinnot

Stadin ammattiopisto


"Eniten tarvitsemme elämässä ihmistä, joka rohkaisee meitä tekemään sen, minkä osaamme."
- Ralph Waldo Emerson