RUORI-arviointimenetelmä mukana Kuwaitin kansainvälisessä symposiumissa

Päivitetty: 19. syys 2019

Maailman terveysjärjestön ICF koulutus- ja kehittämistyön neljäs kansainvälinen Symposiumi järjestettiin Kuwaitissa 6.-7.4.2019​. Paikallisena järjestäjätahoina ja tapahtuman isäntänä toimi Kuwaitin terveysministeriö​. Symposium kokosi osallistujia 25 eri maasta ja kaikista maanosista.

Symposiumin otsikkona oli tällä kertaa “Measurement for better participation”​.Tapahtuman sisällöllinen pääpaino oli tuoreissa tutkimustöissä, niiden esittelyssä ja kommentoinnissa sekä hyvien käytänteiden levittämisessä. Esillä oli kaikkiaan 36 tutkimusta, joista 12 esiteltiin luentopuheenvuoroissa ja loput posterinäyttelyssä. Tutkimustöistä on saatavilla myös koottu posterijulkaisu, jonka voi ladata osoitteesta http://icfeducation.org/news/14​.


Kuten arvata saattaa, Maailman terveysjärjestön omat arviointityökalut, WHDAS ja Washingtonin lista sekä niihin perustuvat toimintakyvyn kuvausmenetelmät, olivat pääosissa uusissa tutkimustuloksissa, joissa toimintakyvyn arviointi ja kuvaaminen kohdentui pääasiassa terveydenhuollon ja kuntoutuksen asiakkaisiin. Toimintakykyajattelun soveltaminen koulutuksen toimintaympäristöissä ja erityisen tuen tarpeen tunnistamisessa on vielä varsin uusi aluevaltaus ICF-perheessä ja siksi olinkin erityisen iloinen siitä, että yksi tilaisuudessa esitellystä tutkimuksista oli Ammattiopisto Luovin tilaama ja allekirjoittaneen toteuttama RUORI-arviointimenetelmää koskeva toimintatutkimus ”Integration of ICF classification into special educational needs in vocational education”. Tutkimustyöni ja RUORI-arviointimenetelmä herätti runsaasti keskustelua ja mielenkiintoa etenkin eurooppalaisten ja australialaisten edustajien keskuudessa. Erityisen tuen kuvaamisen ja palvelutarpeen arvioinnin osalta jaoimme hyvin samanlaisen käsityksen sveitsiläisen kasvatustieteilijän ja tutkijatohtorin Judith Hollenwegerin kanssa. Hollenweger on tehnyt pitkäjänteisesti erityisen tuen tunnistamisen ja arvioinnin kehittämistä kotimaassaan, jossa on jo joitakin vuosia ollut käytössä ICF-pohjainen oppilaan erityisen tuen tarpeen arviointi lomakkeisto, SAV (Hollenweger, 2011). Mielenkiintoinen oli myös Judithin uusin ja tapahtumassa esillä ollut tutkimus, joka koskee ICF-viitekehyksen soveltamista opetussuunnitelmiin. Kyseiseen tutkimustyöhön pääsee tutustumaan aikaisemmin mainitun posterijulkaisun sivuilla.
Ajankohtaisten tutkimustulosten lisäksi Symposiumin merkittäväksi anniksi osoittautui myös tutustuminen isäntämaa Kuwaitiin ja sen koulutuksellisiin kehittämistarpeisiin. Kaikesta vauraudesta huolimatta Kuwaitin koulutusjärjestelmän kehittäminen on vielä aivan alkumetreillään. Opetushenkilöstön kouluttamiseen ja pätevöittämiseen kaivattaisiin ulkomaisten kumppanien vetoapua kuten myös koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen, sillä koulutus äärelle pääsevät vain Kuwaitin kansalaiset, eivät siirtotyöläiset, joita väestöstä on yli puolet. Ammatillinen koulutus on Kuwaitissa erittäin vähäistä, koska kuwaitilaiset perheet eivät halua kouluttaa lapsiaan suorittavaan työhön. Maan hallinto on heräämässä näihin haasteisiin ja siksi erilaisia asenneilmastoa muokkaavia kansainvälisiä tapahtumia halutaan järjestää maassa näyttävästi ja arvovaltaisella paikallisella edustajistolla ja TV:n kuvausryhmillä täydennettynä.


Symposiumimatkan kotiin tuomisena on repullinen uusia näkökulmia ja tutkijakontakteja mutta myös varmuus siitä, että vaativan erityisen tuen tarpeen kuvaamiselle ja palvelujen asiakaslähtöiselle kehittämiselle on tilausta. Niin hassulta kuin se kuulostaakin, myös WHO tarvitsee hieman tuuppausta ICF-luokituksen laajempaan ja rohkeampaan soveltamiseen koulutuksen kentällä.

Riina Karvonen

Opiskelija-asiain päällikkö

Projektipäällikkö

Ammattiopisto Luovi


"Eniten tarvitsemme elämässä ihmistä, joka rohkaisee meitä tekemään sen, minkä osaamme."
- Ralph Waldo Emerson