Luokanvalvojan tärkeä rooli opinpolulle ohjaamisessa

Päivitetty: 20. kesä 2019


Opinto-ohjaaja tapaa oppilaita perusopetuksessa suhteellisen harvoin ja hänellä on ohjattavanaan satoja oppilaita. Luokanvalvoja tutustuu jokaiseen oppilaaseensa ja tietää heidän kuulumisiaan tavallisesti opinto-ohjaajaa paremmin. Ujolle ja aralle oppilaalle oma luokanvalvoja saattaa olla oikea, tuttu henkilö toiselle asteelle siirtymiseen tarvittavassa rohkaisussa ja joskus jopa kädestä pitäen saattamisessa.


Toimet nuorten tukemiseksi on hyvä jakaa useammille hartioille. Kuta useampi aikuinen on koulussa kiinnostunut nuoren siirtymävaiheen asioista ja mielessä pyörivistä ajatuksista ohjaustyön kannalta, sitä laajempi käsitys muodostuu nuoren tuen tarpeesta nivelvaiheessa. Aika itsestään selvä ajatus, eikö? Vaitiolovelvollisuuden ja salassapidon ei kannata antaa sotkea hyvän kollegiaalisen toiminnan ja yhteistyön mahdollisuuksia osuvassa ohjaustyössä. Resurssien vajeen sijaan katse kannattaa kohdistaa käytettävissä olevan resurssin hyödyntämiseen toimimalla ja yhteistyötä hyödyntämällä. Tosiasiassa ohjaustyöhön liittyvien toimien niputtamisella ja priorisoinnilla resurssien rajallisuuden kanssakin voi hyvin toimia.


Luokanvalvojan rooli voi olla merkittävä jopa toisen asteen opintoihin kiinnittymisessä. Luokanvalvoja on nähnyt kattauksen Wilma-peukutuksia ja hänen korviinsa on kantautunut myös nuoren onnistumiset ja vahvuudet koulutyössä. Oppilaantuntemus on keskeistä ennakoitaessa kunkin nuoren jännittämiä asioita, vaikeaksi kokemiaan tilanteita tai jopa etenemisen esteitä. Luokanvalvoja oppii parhaimmillaan kolmen vuoden aikana, kuinka juuri tämä nuori kannattaisi tulla kohdatuksi. Yhtenäisperuskoulussa aikajänne voi muodostua pitemmäksikin, kun oppilaisiin tutustutaan mahdollisesti jollakin tavalla jo alaluokkien puolelta.


Luokanvalvojan tehtävien määrän ja määrittelyn kannalta perusopetuksesta toiselle asteelle tapahtuvaa nuoren tukemista on tarpeen tarkastella koulussa tapahtuvan yhteistyön näkökulmasta, jotta hyvästä tarkoituksesta ei muodostuisi yksi lisätehtävä. Ohjausmahdollisuus on perusopetuksessa kaikilla opettajilla ja siirtymävaiheen tuki on ihan olennainen osa sitä. Luokanvalvojan ja opinto-ohjaajan yhdistäessä voimansa kummankaan työpanos ei muodostu ylivoimaiseksi. Yhteisopettajuuden monia käyttötapoja kannattaa hyödyntää tässäkin kohtaa.


Vetovoimaisena vierellä,

Sanna Komu

Ohjaava opettaja

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri"Eniten tarvitsemme elämässä ihmistä, joka rohkaisee meitä tekemään sen, minkä osaamme."
- Ralph Waldo Emerson