Koulutukset käynnistyvät - oletko valmis?


Syksy on pyörähtänyt vauhdilla käyntiin Vetovoimalassa ja tulevat kuukaudet näyttävät varsin tapahtumarikkailta. Vetovoimala-hankkeen tavoitteena on erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakkaiden ammatilliseen koulutukseen ohjaamisen ja siirtymävaiheen palvelujen kehittäminen sekä ohjaavien tahojen yhteistyön tiivistäminen. Hankkeessa vahvistetaan nivelvaiheen toimijoiden ohjausosaamista mm. koulutusten ja alueellisten yhteistyöfoorumeiden kautta.


Merkittävää roolia Vetovoimalan syksyssä näyttelevät siirtymävaiheen ammattilaisille suunnatut maksuttomat koulutukset. Ensimmäiset koulutukset käynnistyvät lokakuussa teemalla Vaativa erityinen tuki ja toimintakyky nivelvaiheen ohjauksessa. Teemoina koulutuksessa ovat osallisuus, vaativa erityinen tuki, opintoihin hakeutumisen ohjaaminen, toimintakykyajattelu ja toimintakyvyn tunnistamisen menetelmät. Tematiikkaan pureudutaan sekä tutkimuksen että käytännön esimerkkien kautta ja lisäksi perehdytään työkaluihin, joita käytetään toimintakyvyn tunnistamisessa ja kuvaamisessa. Koulutukset järjestetään Helsingissä 3.10.2018, Kuopiossa 4.10.2018 ja Oulussa 18.10.2018.


Myöhemmin syksyllä käynnistyvät alueelliset yhteistyöfoorumit, joissa opetus- ja ohjausalan ammattilaiset verkostoituvat ja kokoontuvat kehittämään yhdessä erityisen ja vaativan erityisen tuen ohjauspalvelukokonaisuutta. Foorumeiden tavoitteena on tunnistaa ja jakaa valtakunnallisesti hyvin toimivia ohjauskäytänteitä erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjaukseen perus- ja toisella asteella. Yhteistyöfoorumeita järjestetään Oulun, Jyväskylän, Kuopion, Mikkelin, Helsingin ja Rovaniemen alueilla.


"Eniten tarvitsemme elämässä ihmistä, joka rohkaisee meitä tekemään sen, minkä osaamme."
- Ralph Waldo Emerson