Havaintoja Helsingistä

22.1.2020

Huoltajainfo

14.2.2020 ja 6.3.2020 

Chat-palvelu 

Alkuvuodesta 2020 järjestettiin jatko-opinto- ja huoltajainfo Stadin ammatti- ja aikuisopiston Teollisuuskadun toimipaikassa. Tilaisuus oli kohdennettu erityistä tukea tarvitsevien yläkouluikäisten nuorten huoltajille ja muille läheisille, joille jaettiin tietoa opiskelun eroista toisen asteen erityisoppilaitoksissa ja yleisissä oppilaitoksissa. Info järjestettiin yhteistyössä Ammattiopisto Liven, Kiipulan ammattiopiston, Ammattiopisto Spesian, Vantaan ammattiopisto Varian, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian sekä Helsingin kaupungin lukioiden kanssa. 
 

Kahtena perjantaiaamupäivänä helmi-maaliskuussa järjestettiin chat-palvelu ohjaus- ja opetusalan ammattilaisille. Yhteishakuun ja muihin askarruttaviin erityisen tuen ohjausasioihin olivat vastaamassa Vetovoimalan ammattilaiset Valterista, Luovista ja Stadin ammatti- ja aikuisopistosta. Kokeilu osoitti, että vastaavaa matalan kynnyksen tukea ja infoa ohjaaville tahoille on hyvä olla olemassa, jotta ohjauksen tavoitteet saadaan täytettyä laadukkaasti.

30.10.2019

Erilaisia polkuja ammattiin -messut

Erilaisia polkuja ammattiin -messut kokosivat laajan joukon esittelijöitä sekä runsaan määrän messuvieraita Stadin ammatti- ja aikuisopistolle. Tapahtuma oli suunnattu nuorille ja aikuisille, jotka kaipaavat erityistä tukea matkallaan kohti työelämää sekä heitä ohjaaville tahoille. Hattulantien toimipisteen juhlasalissa oli lukuisa määrä esittelijöitä ja kattavan infon lisäksi kojuilla oli tarjolla pientä toimintaa ja herkkuja. Aiheet käsittelivät mm. työelämää, oppimisvaikeuksia, nuorten työpajoja, vapaa-ajan tukea ja palveluita sekä työllisyyden edistämiseen auttavaa kuntoutusta. Erilaiset oppimiseen vaikuttavat seikat oli otettu monipuolisesti huomioon.

 

Tilaisuus sai kiitosta osallistujilta ja "Hyvä fiilis” oli lause, joka toistui monessa palautelapussa. Vastaavan tyyppisiä tapahtumia toivottiin järjestettävän jatkossakin. Lue lisää messuista Vetovoimalan blogista

13.9.2019

YHTEISTYÖFOORUMI

Vetovoimalan yhteistyöfoorumin ”Valma ja Telma nivelvaiheessa” –teema kokosi ohjausalan ammattilaisia sekä erityisopettajia Helsinkiin, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteriin.  

 

Aamupäivän aihealueet herättivät paljon mielenkiintoista keskustelua. Aamun paneelikeskustelussa olivat mukana  Anu Kilkku ammattiopisto Livestä, Tero Siivonen ammattiopisto Luovista sekä Sat Soininen Stadin ammatti- ja aikuisopistosta. Mukana oli myös Novak –hankkeesta Kirsi Naskali. Keskustelussa nostettiin esille mm. Valma- ja Telma-koulutuksen tavoitteita ja sisältöjä. Paneelikeskustelussa tuli esille myös se, miten oppimiseen liittyvää tuki vaihtelee. Erityisammattioppilaitoksissa ryhmäkoko on pienempi  ja opiskelu tuetumpaa kuin suuremmissa ryhmissä. Onkin tärkeää huomioida opiskelijan tuen tarve jatko-opintoihin liittyen.  Pohdintaa herätti Valma- ja Telma-ryhmien välillä siirtyminen. Keskustelussa tuli esille myös koulutuspaikkoihin tutustumisen tärkeys. Se tuo konkretiaa opiskelupaikasta sekä sen soveltuvuudesta opiskelijalle.  

Novak –hankkeen edustaja Kirsi Naskali kertoi, miten hankkeen tavoitteena on edistää hankkeeseen osallistuvien NEET-nuorten (koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat 16-29 v nuoret) kiinnittymistä koulutus- ja työelämään. Hankkeen tiimoilta nuori voi saada erilaisia palveluja, esim. kuntoutusta, ryhmätaitoja tai itsenäistymisen tukemista. Paneelikeskustelu toi esille ohjauksen kannalta keskeisiä ja tärkeitä asioita erityiseen ja vaativaan erityiseen tukeen liittyen. 

Case-työskentely osoitti, ettei ole aina yhtä selkeää vaihtoehtoa jatko-opintojen suhteen. Ohjaus on myös eräänlaista salapoliisityötä, palapelin kokoamista. Nivelvaiheessa ei  välttämättä löydy aina heti oikeita vastauksia, suunniteltu suunta voi muuttua tai se voi vahvistua. Yhteinen keskustelu toi esille hyviä huomioita ja ohjauksen mahdollisuuksia.

 

Kiitos kaikille, jotka olitte mukana.

5.4.2019

YHTEISTYÖFOORUMI

Helsingin yhteistyöfoorumin aiheena oli Kohtaamisia. Puheenvuorossa olivat Stadin Etsivät, jotka kohtaavat työkseen erilaisissa tilanteissa olevia nuoria sekä Pelaamalla paremmaksi-konsepti opintojen suorittamiseen työn ohella. Lisäksi paneelikeskustelussa kaksi opiskelijaa ja yhden opiskelijan  vanhempi avasivat omia tärkeitä kohtaamisiaan elämänpolkujensa varrelta. Tärkeiksi seikoiksi nousivat nuoren aidosti kohtaava aikuinen, luottamussuhde sekä hyvät tyypit. "Pistä hyvä kiertämään!"

11.1.2019

29.11.2018

YHTEISTYÖFOORUMIT

Helsingissä yhteistyöfoorumit ovat kokoontuneet moniammatillisella kokoonpanolla jo pariin otteeseen marraskuun lopussa sekä heti uuden vuoden ja kevätlukukauden käynnistyessä tammikuun alkupuolella. Sekä marraskuun unelmatyöpajassa että tammikuun aamupuurolla osallistujia on kovasti pohdituttanut opiskelijoiden ja hakijoiden suuri määrä sekä se, kuinka heidät saadaan ohjattua juuri siihen itselle sopivaan opiskelupaikkaan.​

 

Ohjaavien ammattilaisten työn helpottamiseksi Vetovoimala on esitellyt omalta osaltaan erityisen ja vaativan erityisen tuen eroja ja määritelmiä sekä avannut millaista tukea opiskelijalla on mahdollista saada kahdessa erilaisessa pääkaupunkiseudun ammattiopistossa; Stadin Ammattiopistossa, joka ei ole erityisoppilaitos ja toimii ainoastaan Helsingissä, sekä Ammattiopisto Luovissa, joka taas on yli 20 paikkakunnalla toimiva erityisoppilaitos. Helsingin alueen toiminnassa on vahvasti mukana myös Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Ruskiksen koulu, joka on tuonut yhteystyöfoorumeihin ratkaisuja koulunkäynnin ja ohjauksen haasteisiin peruskoulun näkökulmasta.

 

Yhteistyöfoorumeissa esille nousseiden ajatusten ja toiveiden parissa on tarkoituksena jatkaa keväällä liittyen juuri hakupalveluiden toimivuuden ja opiskelijoiden oikeaan paikkaan ohjaamisen teemoihin. Kovasti on myös toivottu työelämäyhteistyötä ja erilaisten ammattiin johtavien oppimispolkujen esiin tuomista. Vetovoimala pyrkii vastaamaan tähän ensi syksynä, jolloin suunnitelmissa on moniammatillisella porukalla järjestettävä Polkuja ammattiin -tapahtuma.

3.10.2018

KOULUTUS

Erityinen tuki ja toimintakyky nivelvaiheen ohjauksessa

"On parempi olla porukassa väärässä paikassa kuin yksin oikeassa paikassa."

(Yhdeksäsluokkalainen peruskouluveteraani, siteeraus Paju 2011, 205)

Vetovoimalan ensimmäinen koulutuskierros pyöräytettiin käyntiin Helsingistä. Nuorisotutkija Antti Kivijärvi avasi koulutuksessa  näkymiä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden polkuihin. 

 

Erityisen tuen tarpeesta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osalta ei löydy tilastotietoa, mutta toisaalta tuen kasautumisesta ensimmäiselle polvelle on paljonkin tietoa käytännössä. Ohjauksen ja erityisen tuen tunnistamisen näkökulmasta Kivijärvi toi esiin väärin tunnistamisen ja tunnistamattomuuden riskin.

Kivijärven mukaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden siirtymissä toiselle asteelle ei ole eroja verrattuna kantaväestöön, kun kotitausta ja koulumenestys vakioidaan. Kuitenkin toiselle asteelle siirryttäessä keskeytyksiä opintojen alkuvaiheessa on huomattavasti enemmän ulkomaalaistaustaisilla. Toisella asteella osaamisen tunnistamisessa maahanmuuttajaopiskelijoiden erityistä osaamista ei osata riittävästi tunnistaa ja työharjoittelujaksoilla joudutaan toisinaan kohtaamaan rasismia.

 

  • Väärin tunnistamisen ja tunnistamattomuuden riski: Miten tunnistaa milloin on kyse oppimisvaikeudesta, milloin puutteellisesta kielitaidosta ja milloin kulttuurisista eroista?

  • Ystävyyssuhteet näyttäytyvät monille nuorille keskeisimpänä hyvinvoinnin tekijänä, mikä on tärkeää huomioida siirtymävaiheissa.

  • Kaverisosiaalisuudella on suuri merkitys nuorten koulutusvalinnoissa ja keskeytyksissä.

Huomioitavaa:

Vetovoimainen asiantuntijaraati vastasi ajankohtaisstudiossa yleisön esittämiin kysymyksiin. Kiitos mukana olleille antoisista keskusteluista ja hyvistä kehittämisideoista.

"Eniten tarvitsemme elämässä ihmistä, joka rohkaisee meitä tekemään sen, minkä osaamme."
- Ralph Waldo Emerson