Vetovoimala-hanke

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Vetovoimala-hankkeessa kehitetään valtakunnallisia erityisen ja vaativan erityisen tuen hakijapalveluita. Hanke toteutetaan Ammatti-opisto Luovin, Oppimis- ja Ohjauskeskus Valterin ja Stadin ammattiopiston yhteishankkeena.
Tutustu hankkeen aikana tuotettuihin materiaaleihin 
klikkaamalla alla olevia kuvia!

KOULUTUSALAKOHTAISET OHJAUSMATERIAALIT
Tutustu ammatillisen koulutuksen aloihin alla olevista linkeistä

Sähköisiä, koulutusalakohtaisia ohjausmateriaaleja voi hyödyntää ohjauksen tukena hakeutumisvaiheeseessa. Ohjausmateriaalit tuovan näkyväksi alan pätevyysvaatimuksia sekä toimintakykyä, jota alalla tarvitaan tai on eduksi alan opinnoissa. Materiaalit on tuotettu Thinglink-alustalle.

VETKI
 Animaatio vaativan erityisen tuen kirjosta perusopetuksessa

Vetovoima kasvaa yhteistyöllä
Julkaisu hankkeen hyvistä käytännöistä

kansi.png

Vetovoimalan ohjausmalli
Hakeutumisvaiheen hyviä käytänteitä tukea tarvitsevan ohjaukseen

Tutkimustietoa toimintakyvystä
Tutkijatohtori Irene Rämän tutkimus 

vetovoimala_kansi_osa1_korj.jpg
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
"Eniten tarvitsemme elämässä ihmistä, joka rohkaisee meitä tekemään sen, minkä osaamme."
- Ralph Waldo Emerson